Главная » 2018 » Апрель » 22 » Google.com blocked
21:48
Google.com blocked

Поскольку Google заблокирован Роскомнадзором, переводчику и сценариям аналитиков пришлось удалить.  если есть кто-то, кто хочет помочь в создании и работе на сайте для других стран.  свяжитесь с https://www.facebook.com/groups/1740413119594858/

Vì Google bị chặn bởi Roskomnadzor, người phiên dịch và các kịch bản phân tích đã bị xóa.  nếu có ai đó muốn giúp tạo và làm việc trên trang web cho các quốc gia khác.  xin vui lòng liên hệ với https://www.facebook.com/groups/1740413119594858/

Since google is blocked by Roskomnadzor, the translator and scripts of the analysts had to be removed.  if there is anyone who wants to help with the creation and work on the site for other countries.  contact https://www.facebook.com/groups/1740413119594858/

Просмотров: 80 | Добавил: nitro-oc | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar